a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Ðơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thủy sản  (theo mẫu kèm theo nghị định 35/2016/NĐ-CP Nghị định chi tiết một số điều của Luật thú y );

– Bản sao văn bằng chuyên môn (có công chứng);

– Giấy khám sức khoẻ;

– Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đã qua lớp tập huấn về bệnh động vật thủy sản.

b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ)

Hotline Tư Vấn 24/7: 0886389789

Việc xin cấp chứng chỉ hành nghề, sản xuất mua bán thuốc thú y được thực hiện như sau:

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Thuỷ sản

Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ:

– Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho  người nộp.

– Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện đúng quy định.

Bước 4. Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Thuỷ sản

* Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy uỷ quyền và CMND của người uỷ quyền.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người yêu cầu sẽ nhận được kết quả, với mức lệ phí là 40.000đ.

Hãy liên hệ với chùng để được Tư vấn, giải đáp thắc mắc 24/7 hotline: 0886389789