Ngày nay, khái niệm chuyển đổi giới tính không còn xa lạ. Vậy, sau khi chuyển đổi giới tính, có được đổi thẻ Căn cước công dân không? Vậy, thủ tục đó được quy định như thế nào?

 1. Sau khi chuyển đổi giới tính có được đổi thẻ Căn cước công dân không?

Điểm e khoản 1 Điều 28, Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS) có quy định:

Cá nhân có quyền yêu cầu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi đổi tên trong trường hợp:

“Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính”.

Đồng thời, theo Điều 37 BLDS thì:

Cá nhân đã chuyển đổi giới tính:

 • Có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch;
 • Có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

Điểm c Khoản 2 Điều 3 Luật Hộ tịch 2014 quy định:

Cho phép ghi vào Sổ hộ tịch việc xác định lại giới tính của cá nhân theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điểm d Khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 cũng quy định:

Trường hợp xác định lại giới tính, công dân được đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Như vậy, sau khi chuyển đổi giới tính thì cá nhân có quyền đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân phù hợp với giới tính của bản thân.

 1. Thủ tục đổi thẻ Căn cước công dân sau khi chuyển đổi giới tính

Thủ tục đổi thẻ Căn cước công dân được quy định tại Luật Căn cước công dân 2014. Cụ thể như sau:

Trình tự đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

 • Điền vào tờ khai theo mẫu quy định;
 • Trường hợp chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải nộp bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi các thông tin này;
 • Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân chụp ảnh, thu thập vân tay của người đến làm thủ tục;
 • Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho người đến làm thủ tục;
 • Thu lại thẻ Căn cước công dân đã sử dụng.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Mức thu lệ phí:

Điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 256/2016/TT-BTC quy định:

Mức phí khi công dân có yêu cầu là: 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân đối với các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên;
 • Đặc điểm nhận dạng;
 • Xác định lại giới tính.

Cơ quan giải quyết:

Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

 • Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;
 • Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương.

Thời hạn đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014 quy định:

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý căn cước công dân phải đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn sau đây:

 • Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại;
 • Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;
 • Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.
 1. Căn cứ pháp lý:

 • Bộ luật Dân sự 2015;
 • Luật Hộ tịch 2014;
 • Luật Căn cước công dân 2014;
 • Thông tư 256/2016/TT-BTC

Trên đây là bài viết về “Đổi thẻ Căn cước công dân sau khi chuyển đổi giới tính”.

Để biết thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng.