Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ tử tuất hay không?

Nhiều người lao động không làm việc tại các công ty, xí nghiệp nên không thể thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhiều người lao động sau khi nghe được tuyên truyền phổ biến nên có tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau khi khả năng lao động giảm xuống thì vẫn có thể được hưởng lương hưu và các chế độ khác. Các chính xác bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng tương tự với cả các chính sách đóng bảo hiểm bắt buộc được hưởng. Một trong các chính sách đó là được hưởng chế độ tử tuất khi người đóng bảo hiểm xã hội mất.

Cụ thể chính sách này được thể hiện tại các Điều 80 và 81 Luật bảo hiểm xã hội có quy định như sau:

Điều 80. Trợ cấp mai táng

1.Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

a) Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên;

b) Người đang hưởng lương hưu.

2.Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điềunày chết.

3.Trường hợp người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 81. Trợ cấp tuất

1.Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

2.Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội; trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3.Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Theo như quy định trên ngoài những chế độ được hưởng như khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế, hưởng lương hưu hàng tháng thì còn có chế độ tử tuất khi người đóng bảo hiểm mất.

Khi người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đáp ứng điều kiện sau:

+ Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên;

+ Người lao động đang hưởng lương hưu;

Thứ nhất, khi mất được hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở, cụ thể hiện nay mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng (Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP) sau ngày 1/7/2019 thì mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng thì mức được hưởng là 13.900.000 đồng hoặc 14.900.000 đồng tại thời điểm trả tiền mai táng phí.

Thứ hai, người thân của người mất sẽ được hưởng trợ cấp một lần đối với chế độ trợ cấp tuất:

+ Trường hợp chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng;

+ Trường hợp chết vào những tháng sau 2 tháng hưởng lương hưu, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

Như vậy, dù tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người lao động vẫn được hưởng chế độ tử tuất theo đúng quy định.

Trên Website luatdongduong.com.vn luôn cập nhật những thông tin pháp luật nổi bật và hữu ích cho các độc giả! Quý độc giả liên hệ hotline tư vấn 1900.966.993 để được tư vấn và hỗ trợ.

Chuyên viên

Nguyễn Thanh Hà