Đối tượng được hưởng chế độ thai sản gồm những ai? Theo quy định, đóng bảo hiểm xã hội bao lâu sẽ được hưởng chế độ thai sản?

Đây là một trong những câu hỏi luôn được người lao động quan tâm, đặc biệt là lao động nữ.

Để giải đáp những thắc mắc về vấn đề thai sản, mời quý bạn đọc tham khảo qua bài viết dưới đây:

Cơ sở pháp lý: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

1. Về đối tượng được hưởng chế độ thai sản:

Pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội có quy định về việc người lao động khi sinh con, nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi, … sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Theo đó, những người được hưởng chế độ thai sản bao gồm:

 • Những người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn, không có thời hạn, mua vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng;
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Bên cạnh đó, những đối tượng trên phải thuộc một trong các trường hợp sau (Khoản 1 Điều 31Luật Bảo hiểm xã hội 2014):

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 • Lao động nữ mang thai;
 • Lao động nữ sinh con;
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
 • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ thai sản:

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội được hiểu là thời gian được tính khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm cho đến khi họ dừng đóng.

Trong trường hợp người lao động không đóng bảo hiểm liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm được tính là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định của pháp luật hiện nay về bảo hiểm xã hội thì thời gian tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ thai sản cũng có sự khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Đối với trường hợp sinh con hoặc nhận con nuôi thì người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi;
 • Đối với trường hợp phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con;

Ngoài ra, chế độ thai sản còn được áp dụng trong trường hợp người lao động chấm dựt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước khi sinh con hoặc nhân con nuôi dưới 6 tháng tuổi.

Trên đây là bài viết tham khảo về Hưởng chế độ thai sản.

Để biết thêm thông tin pháp luật xin liên hệ tổng đài 1900.966.993 hoặc truy cập website: luatdongduong.com.vn.