Đánh giá thị trường kinh doanh hiện nay có thể thấy được, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử là một hoạt động kinh doanh vô cùng phát triển, nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Như vậy, cần những điều kiện gì để kinh doanh loại hình dịch vụ này?

Theo Nghị định số 72/2013/NĐ – CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (được sửa đổi, bồ sung bởi Nghị định 27/2018/NĐ – CP) thì tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có đủ Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Thứ nhất, điều kiện về giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Để đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thì tổ chức, cá nhân phải:

  • Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
  • Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên;
  • Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;
  • Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;
  • Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

                               Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

  • Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;
  • Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế của địa phương giao Sở Thông tin và Truyền thông hoặc UBND quận, huyện chủ trì việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Thứ hai, chủ điểm cung cấp dịch vụ và người chơi phải đáp ứng những quyền và nghĩa vụ theo luật định

Đối với chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có quyền và nghĩa vụ theo Điều 36 Nghị định 72/2013/NĐ – CP: được thiết lập hệ thống thiết bị để cung cấp dịch vụ; được cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin, chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền…

Đối với người chơi có các quyền quy định tại Điều 37: được chơi các trò chơi điện tử (trừ các trò chơi điện tử bị cấm), lựa chọn trò chơi điện tử phù hợp với độ tuổi của mình, cùng với đó là nghĩa vụ không được lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, chấp hành quy định về quản lý giờ chơi, thời gian hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng…

Để cập nhật thêm kiến thức về pháp luật vui lòng truy cập vào website luatdongduong.com.vn hoặc trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.