Hợp đồng là một trong những căn cứ pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Vậy điều kiện để hợp đồng có hiệu lực là gì?

Khái niệm hợp đồng:

Pháp luật hiện hành đã có quy định về khái niệm hợp đồng. Cụ thể Điều 385 BLDS năm 2015 đã quy định:

“Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự”.

Điều 401 Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS) quy định về hiệu lực của hợp đồng như sau:

“Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật quy định khác”.

Như vậy, hợp đồng có hiệu lực phải là hợp đồng được giao kết hợp pháp.

Hợp đồng cũng là một giao dịch dân sự nên hợp đồng có hiệu lực phải là giao dịch dân sự có hiệu lực.

Điều kiện hợp đồng có hiệu lực:

Theo quy định tại Điều 117 BLDS về điều kiện của giao dịch dân sự có hiệu lực thì:

Có 4 điều kiện được quy định, trong đó có 3 điều kiện bắt buộc đối với tất cả các giao dịch là (khoản 1) như sau:

Điều kiện về chủ thể: “Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập” (điểm a).

Điều kiện về ý chí: “Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện” (điểm b).

Điều kiện về nội dung: “Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội” (điểm c).

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Ngoài ra, điều kiện thứ 4 là điều kiện về hình thức của giao dịch được quy định tại khoản 2 Điều 117 BLDS là:

“Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định”.

Như vậy, điều kiện về hình thức chỉ là điều kiện bắt buộc khi luật có quy định.

 

Hợp đồng chỉ có hiệu lực ở thời điểm đủ dấu hiệu về hình thức khi đã đủ các điều kiện có hiệu lực khác (từ điểm a đến điểm c khoản 1 Điều 117 BLDS).

Do đó, hợp đồng có hiệu lực là hợp đồng đã có đủ các điều kiện quy định tại Điều 117 BLDS, kể cả quy định về hình thức của hợp đồng theo các luật có liên quan.

Trên đây là bài viết về “Điều kiện để hợp đồng có hiệu lực”.

Để biết thêm thông tin pháp luật, bạn đọc vui lòng truy cập website  luatdongduong.com.vn hoặc gọi đến tổng đài tư vấn 1900.966.993.