Theo quy định của pháp luật, mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc là 3.6 triệu đồng/tháng. Vậy điều kiện để được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là gì?

 1. Đối với con của người nộp thuế, con riêng của vợ hoặc chồng:

a) Về đối tượng cụ thể:

Theo điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

Con thuộc đối tượng là người phụ thuộc gồm: Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng.

Tuy nhiên, không phải người con nào cũng là người phụ thuộc mà phải thuộc những đối tượng cụ thể sau:

 • Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).
 • Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
 • Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.
 • Con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng không vượt quá 01 triệu đồng.
b) Về điều kiện được giảm trừ gia cảnh:

Theo tiết c.2 điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:

Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

 1. Đối với vợ hoặc chồng; cha, mẹ và cá nhân khác:

a) Về đối tượng cụ thể:

Theo tiết d.2, d.3 và d.4 điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:

Người phụ thuộc là vợ hoặc chồng; cha, mẹ và cá nhân khác gồm:

 • Vợ hoặc chồng của người nộp thuế.
 • Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế.
 • Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng gồm:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

+ Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

+ Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

+ Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.

+ Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, không phải ai thuộc đối tượng trên cũng là người phụ thuộc và được giảm trừ với mức 3.6 triệu đồng/tháng mà phải đáp ứng đủ điều kiện.

Trường hợp 1: Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

 • Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
 • Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 01 triệu đồng.

Trường hợp 2: Đối với người ngoài độ tuổi lao động:

Phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 01 triệu đồng.

b) Về điều kiện được giảm trừ gia cảnh:

Tiết c.2 điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Trên đây là điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Theo đó, để được giảm trừ cho người phụ thuộc thì người lao động phải chuẩn bị hồ sơ và đăng ký người phụ thuộc.

Để được tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993.

Trân trọng.