Khi Nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng đất được bồi thường nếu có đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Cụ thể được quy định như sau:

 1. Điều kiện để được bồi thường về đất:

Khoản 1 Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường”.

Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định rõ:

Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất:

 • Vì mục đích quốc phòng, an ninh;
 • Phát triển kinh tế – xã hội;
 • Vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Được quy định cụ thể như sau:

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được bồi thường về đất nếu có đủ điều kiện sau:

 • Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;
 • Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định Luật Đất đai 2013 mà chưa được cấp;

Lưu ý:

Theo khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai năm 2013 thì:

Có 1 trường hợp không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận vẫn được bồi thường, cụ thể:

Đất nông nghiệp:

 • Đã sử dụng trước ngày 01/7/2004;
 • Người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp;
 • Không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận.

b) Đối với tổ chức:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Tổ chức sử dụng đất được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi nếu có đủ điều kiện sau:

 • Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
 • Tổ chức nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước;
 • Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận theo quy định Luật Đất đai 2013 mà chưa được cấp.
 1. Điều kiện để được bồi thường tài sản gắn liền với đất:

Khoản 1 Điều 88 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường”.

Theo đó, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được bồi thường nếu có đủ điều kiện sau:

 • Phải là tài sản hợp pháp;
 • Tài sản bị thiệt hại.

Căn cứ Điều 92 Luật Đất đai 2013 thì:

Tài sản gắn liền với đất hợp pháp là tài sản không thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất.
 • Sử dụng đất:

+ Không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất;

+ Đồng thời đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà tiếp tục vi phạm.

 • Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho.

Kết luận:

Như vậy, để được bồi thường về nhà đất khi bị Nhà nước thu hồi đất thì phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật về:

 • Điều kiện bồi thường về đất;
 • Điều kiện bồi thường về tài sản gắn liền với đất.

Trên đây là bài viết về “Điều kiện để được bồi thường về nhà đất khi bị Nhà nước thu hồi”.

Để biết thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp, chính xác.

Trân trọng.