Chủ đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản cho người khác. Tuy nhiên, khi chuyển nhượng cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định.

 1. Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản:

Chuyển nhượng dự án bất động sản cần đáp ứng đủ 3 điều kiện sau đây:

a) Điều kiện đối với dự án được chuyển nhượng:

Khoản 1 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định:

Dự án bất động sản được chuyển nhượng phải có các điều kiện sau đây:

 • Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;
 • Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nếu chuyển nhượng toàn bộ dự án thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;
 • Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền;
 • Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền. Nếu có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

b) Điều kiện đối với bên bán:

Phải có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.

c) Điều kiện đối với bên mua:

Bên mua phải là:

 • Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;
 • Có đủ năng lực tài chính;
 • Cam kết tiếp tục việc triển khai bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Hồ sơ để chuyển nhượng dự án bất động sản:

Theo khoản 2 Điều 12 Nghị định 76/2015/NĐ-CP, hồ sơ chuyển nhượng gồm:

 • Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng.
 • Hồ sơ dự án, phần dự án đề nghị cho chuyển nhượng gồm:

+ Văn bản cho phép đầu tư/chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao có chứng thực);

+ Quyết định phê duyệt dự án, quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng (bản sao có chứng thực);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao có chứng thực).

 • Báo cáo quá trình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng.
 • Hồ sơ bên nhận chuyển nhượng gồm:

+ Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất động sản…

+ Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án.

 1. Trình tự thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án bất đồng sản:

Bước 1. Nộp hồ sơ:

Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến UBND cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền.

Bước 2. Tiếp nhận và xử lý:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng.
 • Nếu không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết.
 • Thời hạn giải quyết: 30 ngày. Nếu dự án do Thủ tướng quyết định việc đầu tư thì trong thời hạn 45 ngày.

Bước 3. Trả kết quả:

Lưu ý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng, các bên phải hoàn thành việc ký kết hợp đồng và hoàn thành việc bàn giao dự án.

Trên đây là bài viết về “Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản”.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui long truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

Trân trọng.