Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa là gì? Hồ sơ và trình tự cấp giấy phép được quy định như thế nào?

 1. Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa:

Để được cấp giấy phép hoạt động thì phòng khám tư nhân phải đáp ứng những điều kiện sau:

a) Điều kiện chung:

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 có quy định như sau:

 • Đáp ứng được đầy đủ các quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành về cơ sở khám, chữa bệnh.
 • Có đủ số lượng người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn.
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám tư nhân phải có ít nhất 36 tháng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

b) Điều kiện riêng:

Điều 25 Nghị định 109/2016/NĐ-CP có quy định về các điều kiện riêng như sau:

 • Quy mô:

+ Có bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh;

+ Phải có ít nhất 02 chuyên khoa thuộc một trong các khoa sau: khoa nội, khoa ngoại, khoa sản, khoa nhi.

 • Cơ sở vật chất: Tất cả các phòng khám, chữa bệnh trong phòng khám đa khoa phải đủ diện tích tối thiểu để thực hiện kỹ thuật chuyên môn.
 • Thiết bị y tế: Có đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa và hộp thuốc chống sốc.
 • Nhân sự:

+ Số bác sỹ khám, chữa bệnh làm việc cố định phải chiếm ít nhất 1/2 tổng số bác sỹ tại phòng khám.

+ Người phụ trách các phòng khám chuyên khoa, phụ trách bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tại phòng khám đa khoa phải là bác sỹ hành nghề hữu cơ.

 1. Hồ sơ thực hiện thủ tục cấp giấy phéphoạt động đối với phòng khám đa khoa:

Theo quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP thì hồ sơ gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động;
 • Một trong các loại giấy tờ sau:

+ Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 • Chứng chỉ hành nghề của:

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật;

+ Người phụ trách bộ phận chuyên môn;

+ Từng người hành nghề đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;

 • Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự;
 • Bản mô tả mô hình tổ chức và hồ sơ quản lý nhân sự;
 • Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân;
 • Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
 1. Trình tự thực hiện thủ tục:

Bước 1: Nộp hồ sơ đến Sở y tế.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ.

 • Ngay khi nhận hồ sơ, Sở y tế cấp giấy tiếp nhận hồ sơ cho cơ sở (nếu nộp qua đường bưu điện thì cấp giấy tiếp nhận trong thời hạn 3 ngày).
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ :

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, thông báo bằng văn bản nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi. Thời hạn sửa đổi bổ sung là 60 ngày.

+ Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, sửa đổi:

Nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì phải cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động trong 45 ngày, kể từ ngày cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Nếu không cấp, cấp lại, điều chỉnh thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3: Thẩm định cơ sở để cấp Giấy phép hoạt động.

Bước 4:  Cấp giấy phép hoạt động trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ.

 1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009;
 • Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, mời quý bạn đọc truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.