Theo quy định pháp luật hiện hành, điều kiện cưỡng chế thu hồi đất là gì? Thủ tục thực hiện cưỡng chế được quy định như thế nào?

 1. Điều kiện cưỡng chế thu hồi đất:

Theo khoản 2 Điều 71 Luật Đất đai 2013, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau:

 • Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi đã vận động, thuyết phục.
 • Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai:

+ Tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất thu hồi;

+ Tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

 • Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành.
 • Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

Lưu ý: UBND cấp xã lập biên bản nếu người bị cưỡng chế:

 • Từ chối không nhận quyết định cưỡng chế;
 • Vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế.

Như vậy, Nhà nước tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất khi có đủ 04 điều kiện trên.

 1. Thủ tục thực hiện cưỡng chế:

Bước 1: Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế.

Bước 2: Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế:

 • Nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.
 • Nếu người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Bước 3: Tổ chức thực hiện cưỡng chế:

 • Ban thực hiện cưỡng chế có quyền:

+ Buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế,

+ Tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế;

+ Nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

 • Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải:

+ Lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định;

+ Thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

 1. Kết luận:

Nhà nước chỉ được cưỡng chế thu hồi đất khi đủ 04 điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 71 Luật Đất đai 2013.

Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.