Theo quy định của pháp luật, điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì? Đất trong quy hoạch có được chuyển nhượng không?

 1. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng đất khi có đủ 04 điều kiện sau:

Điều kiện 1: Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp 02 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Theo khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai 2013.

Không được cấp giấy chứng nhận nhưng được quyền chuyển nhượng nếu người nhận thừa kế là:

 • Người nước ngoài;
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Những đối tượng này không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất.

Trường hợp 2: Theo khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013.

 • Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì được chuyển nhượng sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất;
 • Trường hợp nhận thừa kế thì được thực hiện quyền chuyển nhượng khi có điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Điều kiện 2: Đất không có tranh chấp.

Điều kiện 3: Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

Điều kiện 4: Trong thời hạn sử dụng đất.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Đất trong quy hoạch có chuyển nhượng được hay không?

Theo khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 6 thì đất trong diện quy hoạch gồm 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện:

Được phép chuyển nhượng và thực hiện các quyền khác như: Tặng cho, thừa kế…nếu:

 • Đất trong nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố;;
 • Đồng thời chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Trường hợp 2: Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện:

Trường hợp đất thuộc diện quy hoạch và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải:

 • Chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Thu hồi đất theo kế hoạch;
 • Được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất;
 • Không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.

Như vậy, đất thuộc diện quy hoạch thì người sử dụng đất vẫn được phép chuyển nhượng cho tới khi bị thu hồi.

Tuy nhiên, trên thực tế khi mua đất trong diện quy hoạch gặp phải 02 vấn đề sau:

– Khi bị thu hồi thì mức bồi thường sẽ thấp hơn nhiều so với giá mua;

– Khi công chứng hợp đồng thì nhiều tổ chức công chứng hoặc văn phòng đăng ký đất đai từ chối thực hiện thủ tục sang tên, công chứng.

 1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật đất đai 2013;
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp với tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.