Đặt hàng nhưng không nhận với mục đích xấu, chủ ý phá hoại thì cần phải lên án và xử lý!

1. Mua bán hàng online có phải là một giao dịch dân sự không?

  • Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.

Rõ ràng hành vi đặt hàng của người mua và việc chấp nhận đơn đặt hàng là một giao dịch dân sự hợp pháp (đã xác lập hợp đồng). Đồng nghĩa rằng giao dịch này được pháp luật bảo vệ.

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì:

“Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật được coi là giao dịch bằng văn bản”.

=> Như vậy, khi đặt thức ăn online thông các app giao hàng như now, grabfood, baemin,…  đồng nghĩa với việc người mua đã thiết lập với người bán một gia dịch dân sự (hợp đồng mua bán). Khi đó, các bên phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc hợp đồng đã giao kết. Nên bên nào vi phạm có nghĩa vụ thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

2. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng:

Tại Điều 419 Bộ luật dân sự 2015 quy định về bồi thường do vi phạm hợp đồng:

“Người có quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại.”

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Đối chiếu với trường hợp này thì:

  • Người giao hàng  có thể kiện người đặt hàng ra Toà án để yêu cầu bồi thường thiệt hại.
  • Phải chứng minh rõ những thiệt hại phát sinh, thông tin đặt hàng,…
  • Ngoài ra, có thể yêu cầu chi trả các chi phí phát sinh khác (nếu có) mà không trùng với mức bồi thường thiệt hại.

=> Như vậy, đặt đồ ăn online mà không nhận có thể sẽ bị khởi kiện ra Tòa án.

3. Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật dâu sự năm 2015

Trên đây là một số giải đáp về vấn đề mà bạn quan tâm.

Để biết thêm nhiều kiến thức pháp luật hữu ích vui lòng truy cập website: luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.