Vì nhiều lý do khác nhau mà dẫn đến tình trạng bị mất Giấy khai sinh. Vậy,điều kiện và thủ tục đăng ký lại Giấy khai sinh là gì?

 1. Điều kiện đăng ký lại giấy khai sinh:

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì:

 • Được đăng ký lại khai sinh khi:

+ Việc khai sinh đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016;

+ Tuy nhiên, Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất.

 • Khi có yêu cầu đăng ký lại khai sinh thì phải nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.
 • Việc đăng ký lại khai sinh chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Như vậy, chỉ được cấp lại Giấy khai sinh khi đã khai sinh trước 01/01/2016 mà Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất.

Những trường hợp khai sinh sau ngày 01/01/2016 chỉ được cấp trích lục hộ tịch – bản sao Giấy khai sinh.

 1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh:

Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định về hồ sơ đăng ký lại Giấy khai sinh như sau:

 • Tờ khai theo mẫu quy định,
 • Phải có cam đoan về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;
 • Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;
 • Nếu là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thì phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc khai sinh của người đó.

Chú ý:

Giấy tờ của người yêu cầu có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó có thể là:

 • Bản sao Giấy khai sinh được công chứng, chứng thực hợp lệ;
 • Bản sao được cấp từ Sổ đăng ký khai sinh.
 • Nếu không có giấy tờ trên thì áp dụng các giấy tờ do cơ quan Nhà nước cấp hợp lệ để xác định nội dung đăng ký lại khai sinh. Gồm có:

+ Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

+ Giấy tờ chứng minh về nơi cư trú;

+ Giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân;

+ Giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh:

Trường hợp 1. Đăng ký lại khai sinh tại UBND xã đăng ký khai sinh trước đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại UBND xã

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Người tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, đối chiếu thông tin và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ.

 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, ghi rõ ngày, giờ trả kết quả.
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo quy định.
 • Nếu không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn.
 • Sau khi được hướng dẫn mà không bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ.
 • Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản.

Bước 3: Trả lời kết quả

 • Nhận Giấy khai sinh (bản chính) được cấp lại.

Thời gian: Trong 05 ngày làm việc.

Trường hợp 2. Đăng ký lại khai sinh ở UBND xã không phải nơi đăng ký khai sinh trước đây:

Bước 1. Nộp hồ sơ tại UBND xã

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 • Công chức Tư pháp – Hộ tịch phải báo cáo Chủ tịch UBND xã.
 • Gửi Văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch.
 • Sau khi nhận Văn bản đề nghị, trong 05 ngày, UBND nơi đã đăng ký trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh.
 • Phải trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.
 • Sau khi nhận được văn bản trả lời, trong 03 ngày, nếu thấy đủ điều kiện thì báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã.
 • Cuối cùng, công chức Tư pháp – Hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh.
 • Đồng thời, Chủ tịch UBND xã ký cấp Giấy khai sinh cho người yêu cầu.

Bước 3. Trả lời kết quả

 • Nhận Giấy khai sinh (bản chính) được cấp lại.
 1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Hộ tịch năm 2014;
 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch.

Trên đây là bài viết về “Đăng ký lại Giấy khai sinh và những điều cần biết năm 2020”.

Để biết thêm thông tin pháp luật vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng.