Câu hỏi: Điều kiện để đăng kí giám hộ cho người mất năng lực hành vi dân sự là gì? Khi vợ tôi có quyết định từ Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì tôi có được làm người giám hộ không? Quy định pháp luật như thế nào? 

Trả lời:

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật dân sự 2015
  • Luật hộ tịch 2014

1. Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ

Theo quy định tại Điều 49 Bộ luật dân sự 2015 về điều kiện :

1.Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

2.Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

3.Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.

4.Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.”

Như vậy, nếu muốn làm người giám hộ cho vợ mình thì anh phải đảm bảo các điều kiện:

-Năng lực hành vi dân sự đầy đủ

-Tư cách đạo đức tốt

-Đáp ứng đầy đủ các điều kiện về vật chất, tinh thần để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình

-Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kết án chưa được xóa án tích về tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.

2. Thứ tự xác định người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự

Theo quy định tại Điều 53 Bộ luật dân sự 2015 thì người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự được xác định như sau:

“1.Trường hợp vợ là người mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng là người mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.

2.Trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người giám hộ; nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo có đủ điều kiện làm người giám hộ là người giám hộ.

3.Trường hợp người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, chồng, con hoặc có mà vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha, mẹ là người giám hộ.

Như vậy, khi vợ bạn mất năng lực hành vi dân sự thì bạn sẽ là người giám hộ. Bạn sẽ có quyền và nghĩa vụ với tư cách là người giám hộ dưới sự giám sát của người giám sát giám hộ theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

3. Trình tự, thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên

Theo quy định tại Điều 21 Luật hộ tịch 2014 :

“1.Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định và giấy tờ chứng minh điều kiện giám hộ đương nhiên theo quy định của Bộ luật dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp có nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên thì nộp thêm văn bản thỏa thuận về việc cử một người làm giám hộ đương nhiên.

2.Trình tự đăng ký giám hộ đương nhiên được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật này.

Như vậy, để đăng ký thủ tục giám hộ bạn phải chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

-Tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định

-Giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng

-Quyết định của Tòa án về tuyên bố vợ bạn mất năng lực hành vi dân sự

– Ngoài ra bạn chuẩn bị các giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân/ sổ hộ khẩu. (bản sao có công chứng hoặc chứng thực)

Trên đây là nội dung về đăng ký giám hộ cho người mất năng lực hành vi dân sự. Để biết thêm kiến thức pháp luật xin vui lòng hãy truy cập vào website luatdongduong.com.vn. Hoặc trao đổi trực tiếp thông qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được tư vấn, hỗ trợ.