Câu hỏi: Khi tôi thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thì có cần đăng ký thế chấp với cơ quan nhà nước không? Quy định pháp luật về vấn đề này.

Trả lời: 

* Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật Dân sự 2015;

– Luật Đất đai năm 2013.

1.Quy định về việc đăng ký thế chấp bất động sản

Điều 323 Bộ luật Dân sự 2015 ghi nhận việc đăng ký thế chấp là quyền của bên nhận thế chấp.

Riêng đối với trường hợp tài sản thế chấp là bất động sản, pháp luật về đất đai hiện hành yêu cầu phải đăng ký thế chấp. Điều này được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 287 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

2.Thủ tục đăng ký thế chấp bất động sản

Việc đăng ký thế chấp bất động sản được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký tại văn phòng đăng ký đất đai.

Hồ sơ bao gồm:

– Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính).

– Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định.

– Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy chứng nhận quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật đất đai (gọi chung là Giấy chứng nhận).

– Văn bản thỏa thuận có công chứng, chứng thực giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất về việc tạo lập tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);

– Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:

+ Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền;

+ Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi đăng ký.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: người tiếp nhận từ chối đăng ký, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng ký vào Sổ địa chính; Giấy chứng nhận; chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký.

Bước 3: Trả kết quả

Trả kết quả đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Trên đây là nội dung về vấn đề “Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất”. Để biết thêm kiến thức pháp luật xin vui lòng truy cập vào website: luatdongduong.com.vn. Hoặc trao đổi trực tiếp thông qua tổng đài số: 1900.966.993 để được sự tư vấn, hỗ trợ.