Câu hỏi:

Chào Luật sư. Luật sư cho tôi hỏi:

Thế nào là án treo? Một người đang được hưởng án treo mà phạm tội mới bị xử lý như thế nào?

Xin cảm ơn Luật sư.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến I&J. Với câu hỏi cảu bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm pháp lý như sau:

  1. Khái niệm về án treo:

Án treo là một biện pháp chấp hành hình phạt tù.

Án treo được quy định tại Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 (BLHS) và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP.

Cụ thể như sau:

  • Theo khoản 1 Điều 65 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 thì:

Khi xử phạt tù không quá 03 năm, sẽ được hưởng án treo khi có căn cứ về:

+ Nhân thân của người phạm tội;

+ Các tình tiết giảm nhẹ.

Nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo.

Khi đó, Tòa án sẽ:

+ Ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm;

+ Thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định.

  • Theo Điều 1 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo:

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội không quá 03 năm.

Việc áp dụng án treo được căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ.

  1. Xử lý đối với người đang hưởng án treo mà phạm tội mới:

Điều 7 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP có quy định cụ thể về trường hợp được hưởng án treo nhưng phạm tội mới. Theo đó:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

a) Người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách:

Trong trường hợp này, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm mới và tổng hợp với hình phạt tù của bản án trước.  Hình phạt này được áp dụng theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của BLHS. Cụ thể:

  • Đối với hình phạt chính:

+ Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung.

+ Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù để tổng hợp thành hình phạt chung.

Cách chuyển từ hình phạt cải tạo không giam giữ sang hình phạt tù được tính như sau: 3 ngày cải tạo không giam giữ chuyển thành 1 ngày phạt tù.

Hình phạt chung không được vượt quá 03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn.

+ Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân.

+ Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình.

+ Phạt tiền, trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạt khác; các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung.

  • Đối với hình phạt bổ sung:

+ Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định trong giới hạn do Bộ luật hình sự quy định đối với loại hình phạt đó.

Đối với hình phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung.

+ Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì người bị kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên.

Lưu ý: Trường hợp người phạm tội đã bị tạm giam, tạm giữ thì thời gian bị tạm giam, tạm giữ được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

b) Người được hưởng án treo đã thực hiện một tội phạm khác trước khi được hưởng án treo:

  • Trường hợp người đang được hưởng án treo mà lại phát hiện trước đó họ đã thực hiện một tội phạm khác thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm đó. Và không tổng hợp hình phạt với bản án cho hưởng án treo.
  • Trong trường hợp này, người phạm tội phải đồng thời chấp hành 02 bản án.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng.