Để được hưởng thừa kế thì một trong những việc cần làm là công bố di chúc. Vậy, thời điểm nào được công bố di chúc? Ai là người thực hiện việc công bố di chúc?

 1. Di chúc được công bố tại thời điểm nào?

Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS) quy định:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Theo đó, người để lại di chúc có các quyền sau:

 • Chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 • Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;
 • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản…

Đồng thời, theo quy định tại Điều 643 BLDS thì:

Di chúc chỉ có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế. Đây là thời điểm người để lại di chúc chết.

Và để người thừa kế có thể tiến hành các thủ tục nhận thừa kế theo di chúc thì một trong những việc bắt buộc phải làm là công bố di chúc.

Do đó, việc công bố di chúc phải được thực hiện khi:

 • Người để lại di chúc chết;
 • Bản di chúc được công bố phải là bản di chúc hợp pháp.

Như vậy, có thể hiểu, sau khi người lập di sản chết thì:

 • Có thể công bố di chúc;
 • Người thừa kế có thể tiến hành các thủ tục để nhận thừa kế theo di chúc.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Người thực hiện việc công bố di chúc:

Thủ tục công bố di chúc được quy định cụ thể tại Điều 647 BLDS như sau:

 • Nếu di chúc được công chứng và lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng thì Công chứng viên là người công bố di chúc;
 • Nếu người để lại di chúc chỉ định người công bố di chúc thì người này có nghĩa vụ công bố di chúc;
 • Những người thừa kế còn lại thỏa thuận cử người công bố di chúc nếu người để lại di chúc:

+ Không chỉ định người công bố di chúc;

+ Có chỉ định nhưng nhưng bị từ chối công bố di chúc.

Đặc biệt, nếu di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài thì đây lại là thủ tục bắt buộc.

Đồng thời, sau khi mở thừa kế, người công bố:

 • Phải sao gửi di chúc tới tất cả những người có liên quan đến nội dung di chúc;
 • Có trách nhiệm đưa bản gốc của di chúc cho người liên quan đối chiếu nếu có yêu cầu.

Tóm lại, sau khi người để lại di chúc chết:

 • Nếu người lập di chúc có chỉ định người công bố di chúc thì thực hiện theo di chúc;
 • Nếu di chúc được lưu tại tổ chức hành nghề công chứng thì Công chứng viên công bố;
 • Nếu không thuộc 02 trường hợp này, những người thừa kế sẽ quyết định.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề bạn đang quan tâm.

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.