Con dưới 18 tuổi có quyền sở hữu tài sản riêng hay không?

Con có quyền xác lập quyền sở hữu đối với tài sản mà bản thân tự làm ra hoặc được tặng cho, thừa kế riêng. Tuy chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm dân sự về hành vi  về mọi hành vi nhưng các quyền về sở hữu tài sản thì được công nhận ngay từ khi sinh ra. Cụ thể các quyền mà con dưới 18 tuổi được hưởng liên quan đến tài sản được quy định tại Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

Quyền có tài sản riêng của con (Điều 75 Luật HN &GĐ).

  1. Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.
  2. Con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập.
  3. Con đã thành niên có nghĩa vụ đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình theo quy định tại khoản 4 Điều 70 của Luật này.

Con khi được tặng cho tài sản hoặc được hưởng di sản thừa kế từ người thân thì được quyền sở hữu với những tài sản đó, được đứng tên sở hữu, sử dụng những tài sản đó (trừ một số trường hợp pháp luật quy định khác). Người từ 15 tuổi – dưới 18 tuổi thì đã có một số nghề nghiệp theo quy định cho trẻ em làm việc, khi làm việc sẽ có thu nhập và con cũng có nghĩa vụ chăm lo cho cuộc sống chung của mình bằng tài sản mà mình làm được ra và các nghĩa vụ đóng góp thu nhập là khi thấy cần thiết chứ không phải bắt buộc trẻ em đi làm những việc nặng nhọc để có thu nhập.

– Quản lý tài sản riêng của con (Điều 76 Luật HN &GĐ).

  1. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.
  2. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.
  3. Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
  4. Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật dân sự.

Con dưới 15 tuổi do khả năng nhận thức về hành vi còn hạn chế nên việc quản lý tài sản cho con dưới 15 tuổi sẽ do cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý. Còn với con từ đủ 15 tuổi trở lên thì đã có khả năng nhận thức về hành vi của bản thân nên có thể tự mình quản lý tài sản được hoặc có thể nhờ cha mẹ, người dám hộ quản lý tài sản thay mình.

       Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự (Điều 76 Luật HN &GĐ).

  1. Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 09 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
  2. Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.
  3. Trong trường hợp con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì việc định đoạt tài sản riêng của con do người giám hộ thực hiện.

Việc định cha mẹ hoặc người giám hộ đoạt tài sản riêng của con thì phải vì lợi ích của con và với con từ đủ 09 tuổi và dưới 15 tuổi phải xem xét nguyện vọng của con về việc định đoạt tài sản của cha mẹ, người giám hộ con có đồng ý hay không? Nếu con không đồng ý thì cha mẹ, người giám hộ cần giải thích cho con hiểu việc định đoạt tài sản đó là cần thiết. Đối với con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền tự định đoạt tài sản riêng của mình trừ tài sản liên quan đến bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu thì phải có sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ và việc đồng ý định đoạt bằng văn bản của cha mẹ, người giám hộ.

Như vậy, con dưới 18 có quyền sở hữu những tài sản riêng do mình tự làm ra, được tặng cho, được thừa kế riêng. Cha mẹ hoặc người giám hộ có nghĩa vụ quản lý tài sản cho con và định đoạt tài sản dựa trên lợi ích của con.

Trên Website luatdongduong.com.vn luôn cập nhật những thông tin pháp luật nổi bật và hữu ích cho các độc giả! Quý độc giả liên hệ hotline tư vấn 1900.966.993 để được tư vấn và hỗ trợ.

Chuyên viên

Nguyễn Thanh Hà