Tình huống: Nhà tôi có một mảnh đất được nhà nước giao với mục đích là trồng lúa, tuy nhiên gia đình tôi muốn trồng cây lâu năm trên đất này thì có được hay không? Bởi tôi nghĩ việc trồng lúa hay trồng cây lâu năm cũng là sử dụng đúng mục đích của đất nông nghiệp.

Trả lời: Thứ nhất, theo quy định Luật đất đai 2013

“Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;…..”

Đúng như bạn nghĩ, đất trồng lúa hay trồng cây hàng năm đều nằm trong mục đích của nhóm đất nông nghiệp.

   Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.96.69.93

Thứ hai, theo quy định Điều 57, Luật đất đai 2013: “Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;….”

Do vậy, gia đình bạn cần làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp này.

Cụ thể, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm của hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa với UBND cấp xã nơi có đất.

Ngoài ra, việc chuyển đổi này có được chấp thuận hay không còn phụ thuộc vào việc chuyển đổi sang cây trồng lâu năm đó có làm mất đi điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại hay không (như không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm của xã).