Về nguyên tắc vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận. Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung là việc vợ chồng thỏa thuận với nhau những tài sản riêng của một bên chuyển thành tài sản chung của hai vợ chồng. Từ đó, vợ chồng có quyền định đoạt đối với tài sản chung này.

Luật HNGĐ 2014 quy định những tài sản sau là tài sản riêng của vợ, chồng, bao gồm:

  • Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;
  • Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;
  • Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng;
  • Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng;
  • Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ;
  • Quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng;
  • Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng.

Pháp luật cho phép vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đoạt tài sản riêng của mình, trong đó có việc nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Điều 46 Luật HNGĐ quy định việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ, chồng.

                           Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Về hình thức, tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật; giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.

Sau khi đã nhập tài sản riêng vào tài sản chung, nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung; trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Như vậy, tài sản riêng của vợ, chồng có thể được nhập vào tài sản chung của vợ chồng; nếu được sự đồng ý của vợ, chồng. Việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung phải được thực hiện do hai vợ chồng thỏa thuận; và phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực.

Để cập nhật thêm kiến thức về pháp luật vui lòng truy cập vào website luatdongduong.com.vn hoặc trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.