Đất trong diện quy hoạch có được mua bán không? Điều kiện để được mua bán đất trong trường hợp này được quy định như thế nào?

 1. Đất trong quy hoạch có được mua bán không?

Theo khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 và Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018 thì:

Đất trong diện quy hoạch gồm 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện:

Đất trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng hằng năm của cấp huyện thì:

 • Được phép bán (chuyển nhượng);
 • Thực hiện các quyền khác như: Tặng cho, thừa kế, chuyển đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp…

Trường hợp 2: Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện:

Đất quy hoạch và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất phải:

 • Chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch;
 • Được thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm;
 • Nếu có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cho phép.

Lưu ý:

Nếu có kế hoạch sử dụng đất hàng năm được công bố nhưng:

 • Sau 03 năm không thu hồi hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng thì phải:

+ Điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích với phần đất trong kế hoạch đã công bố;

+ Sau khi điều chỉnh, hủy bỏ thì phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ đó.

 • Sau 03 năm, người sử dụng sẽ không bị hạn chế quyền như: Xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm…nếu:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

+ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ;

+ Có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ.

Như vậy, đất thuộc diện quy hoạch thì người sử dụng đất vẫn được phép mua bán.

 1. Điều kiện để mua bán đất trong quy hoạch:

Để việc mua bán trong trường hợp này không trái với quy định thì phải đáp ứng một số điều kiện sau đây:

Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 có quy định:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán đất) khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có Sổ đỏ, trừ trường hợp 3 trường hợp sau không có sổ đó những vẫn được bán đất:

+ Người nhận thừa kế quyền sử dụng đất là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

+ Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp và được bán đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất;

+ Nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền bán khi có điều kiện để cấp Sổ đỏ.

Lưu ý: 2 trường hợp cuối được quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013.

 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Kết luận:

Như vậy, đất trong quy hoạch được phép bán.

Tuy nhiên, để bán đất trong quy hoạch phải có đủ điều kiện mua bán đất.

Để hoàn tất quá trình mua bán, các bên mua bán phải thực hiện theo đúng thủ tục mua bán đất.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.