Điều kiện để làm chủ hộ trong Sổ hộ khẩu là gì? Khi chủ hộ bị chết, mất tích, thủ tục thay đổi chủ hộ được thực hiện như thế nào?

 1. Điều kiện để làm chủ hộ:

Điều 25 Luật Cư trú 2006, sửa đổi bổ sung 2013 quy định:

Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình.

Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ trong Sổ hộ khẩu.

Chủ hộ phải thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú.

Trường hợp không có người từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ.

Như vậy, điều kiện để được làm chủ hộ trong Sổ hộ khẩu là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Đối chiếu với Điều 20 Bộ luật Dân sự 2015 thì người thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Trừ trường hợp bị mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

 1. Thủ tục thay đổi chủ hộ:

Khoản 1 Điều 29 Luật Cư trú 2006, sửa đổi bổ sung 2013 quy định: Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ.

Như vậy, khi chủ hộ trong Sổ hộ khẩu chết, mất tích hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết thì hộ gia đình cần làm thủ tục thay đổi chủ hộ.

Thủ tục thay đổi chủ hộ được tiến hành qua những bước sau:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ

Người đến làm thủ tục phải chuẩn bị:

 • Sổ hộ khẩu;
 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
 • Ý kiến của những người trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ được nộp tại:

 • Công an huyện, quận, thị xã đối với thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Công an xã, thị trấn thuộc huyện;
 • Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh đối với tỉnh.

Người đến làm thủ tục phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Đối với người chưa thành niên thì việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong Sổ hộ khẩu. Điều này được quy định cụ thể tại Khoản 5 Điều 29 Luật Cư trú.

Theo Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí trong thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu do từng tỉnh quy định.

 1. Kết luận:

Điều kiện làm chủ hộ phải là:

 • Người từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp cho phép người dưới 18 tuổi được làm chủ hộ nếu hộ gia đình đó:

 • Không có người từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Trình tự, thủ tục thay đổi chủ hộ trong Sổ hộ khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề bạn đang quan tâm.

Mọi liên hệ xin liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.