Nhà ở là một trong những bất động sản được giao dịch phổ biến hiện nay. Các hình thức giao dịch về nhà ở khá đa dạng như mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, tặng cho, thừa kế nhà ở,…. Khi tham gia các giao dịch về nhà ở, các bên cần chú ý các điều kiện về nhà ở tham gia giao dịch, điều kiện của các bên tham gia giao dịch và trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch.

Đối với điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch:

Trường hợp mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;

b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

(Các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai)

Tuy nhiên, pháp luật vẫn đặt ra những trường hợp ngoại lệ. Cụ thể các trường hợp giao dịch về nhà ở sau đây không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận:

a) Mua bán, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;

b) Tổ chức thực hiện tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương;

c) Mua bán, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở để phục vụ tái định cư không thuộc sở hữu nhà nước; bán nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 62 của Luật này;

d) Cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở;

đ) Nhận thừa kế nhà ở;

e) Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại được xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

Các giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở tham gia giao dịch quy định tại khoản này thực hiện theo quy định của Chính phủ.

  Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Bên cạnh điều kiện về nhà ở tham gia giao dịch thì điều kiện  của các bên tham gia giao dịch về nhà ở và trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch về nhà ở cũng được quy định cụ thể tại Điều 119, Điều 120 Luật nhà ở năm 2014.

Như vậy, việc cho thuê nhà ở không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận tuy nhiên người cho thuê phải đảm bảo được các điều kiện còn lại như nhà cho thuê không bị tranh chấp, không bị kê biên để thi hành án, không bị thu hồi,… Ngoài ra, người cho thuê còn phải bảo đảm chất lượng, an toàn cho bên thuê nhà ở, có đầy đủ hệ thống điện, cấp, thoát nước, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Để cập nhật thêm kiến thức về pháp luật vui lòng truy cập vào website luatdongduong.com.vn hoặc trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.

Chuyên viên

N.T.V