Sau khi ly hôn, một trong những vấn đề cần giải quyết là chia tài sản. Vậy khi chia tài sản cần phải chú ý những điều gì để bảo vệ quyền và lợi ích của mình?

 1. Thời điểm được yêu cầu phân chia tài sản chung:

Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (Luật HN&GĐ), tài sản chung vợ chồng gồm:

 • Tài sản do vợ, chồng tạo ra;
 • Thu nhập do lao động, sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng;
 • Thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân trừ khi phát sinh từ tài sản riêng sau khi đã chia;
 • Quyền sử dụng đất sau khi kết hôn. Trừ trường hợp được thừa kế riêng, tặng cho riêng hoặc thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Trong đó, tài sản chung vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Ngoài ra, theo quy định của Luật HN&GĐ:

Chế độ tài sản chung vợ chồng, pháp luật tôn trọng thỏa thuận của các cặp vợ chồng.

Do đó, việc phân chia tài sản vợ chồng có thể được thực hiện một trong 3 thời điểm sau:

 • Trong thời kỳ hôn nhân;
 • Ngay tại thời điểm ly hôn;
 • Sau khi ly hôn tùy thỏa thuận.
 1. Tài sản không phải phân chia khi ly hôn:

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có thể có tài sản chung hoặc có tài sản riêng.

Khi ly hôn, việc phân chia tài sản dựa theo thỏa thuận của hai người.

Theo đó, có 02 loại tài sản sau đây không phải chia khi hai vợ chồng ly hôn:

 • Tài sản được thỏa thuận không phân chia.

Nguyên tắc khi giải quyết ly hôn theo Điều 59 Luật HN&GĐ là tự nguyện và thỏa thuận. Do đó, nếu vợ chồng thỏa thuận về tài sản chung thì Tòa án công nhận việc thỏa thuận đó.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 • Tài sản riêng của vợ, chồng:

Theo Điều 11 Nghị định 126/2014/NĐ-CP, các tài sản sau đây sẽ được coi là tài sản riêng:

+ Quyền tài sản với đối tượng sở hữu trí tuệ;

+ Tài sản có trước khi kết hôn;

+ Tài sản được thừa kế riêng, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân…

Với những tài sản riêng này, vì không có sự đóng góp của người còn lại nên người này không được yêu cầu Tòa án phân chia.

 1. Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn:

 • Khi ly hôn, tài sản có thể được chia theo thỏa thuận của 2 bên vợ, chồng. nguyên tắc này được quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP
 • Nguyên tắc chia đôi được áp dụng nếu:

+ Không thỏa thuận được;

+ Một trong hai bên hoặc cả hai người có yêu cầu.

Tòa án sẽ giải quyết theo khoản 2 Điều 59 Luật HN&GĐ bằng cách chia đôi nhưng tính đến các yếu tố:

 • Hoàn cảnh của gia đình và vợ, chồng như tình trạng sức khỏe, khả năng lao động…
 • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung này.
 • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập.
 • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng

Lưu ý:

Khi chia tài sản chung, Tòa án còn xem xét đến quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động, tài sản để tự nuôi mình.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.