Khi sinh con, ngoài người vợ được hưởng chế độ nghỉ thai sản thì người chồng có tham gia đóng bảo hiểm xã hội cũng được hưởng chế độ thai sản, thời gian nghỉ đó để chăm sóc vợ và con sau khi sinh.

Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con là: Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

– Lao động nam phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có vợ sinh con.

– Thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng đến khi vợ sinh con.

– Thời gian nghỉ thai sản của chồng theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 là:

+ 05 ngày làm việc;

+ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

+ Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

+ Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

– Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi của chồng khi chồng tham gia bảo hiểm xã hội; vợ không tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng được nhận trợ cấp một lần là 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con – Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014: “Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”  cụ thể: 1.490.000 x 2 = 2.980.000 đồng từ ngày 01/7/2019.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Mức hưởng chế độ thai sản mà chồng và vợ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, thì mức hưởng chế độ thai sản của chồng sẽ được tính theo điểm b khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội quy định: “Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày

Như vậy, lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ngoài các chế độ được hưởng về bảo hiểm y tế, các chế độ tai nạn lao động,… thì khi vợ sinh con và đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản thì lao động nam cũng được nghỉ việc để chăm sóc vợ và con sau khi sinh.

Trên Website luatdongduong.com.vn luôn cập nhật những thông tin pháp luật nổi bật và hữu ích cho các độc giả! Quý độc giả liên hệ hotline tư vấn 1900.966.993 để được tư vấn và hỗ trợ.

Chuyên viên

Nguyễn Thanh Hà