Chấp hành xong hình phạt bao lâu thì được xóa án tích?

Người phạm tội sau khi chấp hành xong hình phạt mà bản án của Tòa án tuyên thì sẽ được xóa án tích. Nhiều người sẽ thắc mắc rằng chấp hành như thế nào là xong hình phạt và cụ thể bao lâu sẽ được xóa án tích? Có trường hợp nào không được xóa án tích hay không được coi là án tích hay không?

Trong Bộ luật hình sự năm 2015 có quy định về xóa án tích cho người chấp hành xong hình phạt. Xóa án tích sẽ được chia thành các trường hợp: Đương nhiên xóa án tích và xóa án tích theo quyết định của Tòa án, xóa án tích trong trường hợp đặc biệt.

Người được xóa án tích sẽ được coi như chưa bị kết án và các quyền và nghĩa vụ của người được xóa án tích được phục hồi hoàn toàn.

– Trường hợp người phạm tội bị kết án là hành vi thực hiện với lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, nghiêm trọng hay người được miễn chấp hành hình phạt thì không được coi là án tích, các quyền và nghĩa vụ của người bị kết án được phục hồi sau khi chấp hành xong hình phạt.

– Trường hợp người bị kết án sẽ được xóa án tích nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì sẽ được xóa án tích.

+ Người bị kết tội đương nhiên được xóa án tích ( Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015):

Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Điều kiện đương nhiên xóa án tích là từ khi thực hiện xong bản án có hiệu lực pháp luật bao gồm thực hiện xong hình phát chính, các hình phạt bổ sung hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại Điều 70. Nếu trong thời hạn từ khi chấp hành xong hình phạt đến khi được  xóa án tích mà phạm tội mới thì thời hạn xóa án tích được tính sau khi chấp hành xong hình phạt mới. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án, khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

+ Xóa án tích theo quyết định của Tòa án (Điều 71 Bộ luật hình sự năm 2015):

Trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này. Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người bị kết án căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án và các điều kiện quy định.

Người bị kết án được Tòa án quyết định việc xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì Tòa án quyết định việc xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Đối với trường hợp này thì người bị kết án làm đơn xin Tòa án xóa án tích,  người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích.

+ Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt (Điều 72 Bộ luật hình sự năm 2015):

Đây là trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.

Như vậy, xóa án tích trong trường hợp đặc biệt thì người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt và đã đảm bảo được 1/3 thời hạn chờ được xóa án tích theo quy định, đặc biệt người chấp hành xong hình phạt có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt như nghiêm chỉnh tuân thủ các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, đã lập công trong việc phòng chống tội phạm tại địa phương, được chính quyền địa phương có đơn đề nghị xóa án tích trước thời hạn quy định.

+ Cách tính thời hạn xóa án tích (Điều 73 Bộ luật hình sự năm 2015):

  1. Thời hạn để xóa án tích quy định tại Điều 70 và Điều 71 của Bộ luật này căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.
  2. Người bị kết án chưa được xóa án tích mà thực hiện hành vi phạm tội mới và bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì thời hạn để xóa án tích cũ được tính lại kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo của bản án mới hoặc từ ngày bản án mới hết thời hiệu thi hành.
  3. Người bị kết án trong trường hợp phạm nhiều tội mà có tội thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích, có tội thuộc trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án thì căn cứ vào thời hạn quy định tại Điều 71 của Bộ luật này Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người đó.
  4. Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt.

Xóa án tích được coi là một thủ tục quan trọng được thực hiện đối với người bị kết án thể hiện tính nhân văn và sự tôn trọng quyền con người trong quy định Pháp luật. Xóa án tích là một việc làm nhân văn của Nhà nước ta, nhằm góp phần giúp những người phạm tội không bị mặc cảm trong quá trình hòa nhập cộng đồng, xã hội.

Trên Website luatdongduong.com.vn luôn cập nhật những thông tin pháp luật nổi bật và hữu ích cho các độc giả! Quý độc giả liên hệ hotline tư vấn 1900.966.993 để được tư vấn và hỗ trợ.

Chuyên viên

Nguyễn Thanh Hà