NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ….

NGHỊ ĐỊNH 163/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 163/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn….

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 08/2018/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA….

LUẬT PHÁ SẢN 2014

LUẬT PHÁ SẢN 2014 (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2015) QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 51/2014/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014   LUẬT PHÁ SẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội….

NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS

NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 20/02/2018) CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 163/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH….

THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 15/01/12016) BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 20/2015/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015   THÔNG….

NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/11/2015) CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn….