NGHỊ ĐỊNH 46/2014/NĐ-CP VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

  CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 46/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm….

NGHỊ ĐỊNH 46/2014/NĐ-CP VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

NGHỊ ĐỊNH 46/2014/NĐ-CP VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC (CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TỪ NGÀY 01/07/2014) CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 46/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ….

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2014) QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013 LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội….