Nhượng quyền thương mại đó là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện luật định.

Để soạn thảo một hợp đồng nhượng quyền thương mại, cần nắm rõ các điều kiện luật định đó là gì, đồng phân phân biệt rõ hợp đồng nhượng quyền thương mại khác với hợp đồng làm đại lý, tổng đại lý, đại lý các cấp.

Thứ nhất, khi làm hợp đồng nhượng quyền thương mại, cần xác định rõ việc bên nhận quyền phải sử dụng cách thức tổ chức kinh doanh gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền.

 Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Thứ hai, bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Thứ ba, hợp đồng phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Thứ tư, phân định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các bên nhận quyền, nhượng quyền: cần chú ý về việc nhượng quyền lại cho bên thứ ba.

Thứ năm, thực hiện việc đăng ký nhượng quyền với Bộ thương mại đúng trình tự, thủ tục chính phủ quy định.

Liên hệ tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn cụ thể, tổng đài chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý, soạn thảo hợp đồng, thành lập doanh nghiệp, các hoạt động pháp lý về kinh doanh thương mại.