Một trong những quyền của người sử dụng đất là thế chấp Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tuy nhiên, có một số trường hợp không được thế chấp Sổ đỏ. Cụ thể như sau:

 1. Trường hợp không đủ điều kiện thế chấp:

Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được thế chấp quyền sử dụng đất khi có các điều kiện:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, nếu thiếu 1 trong những điều kiện trên sẽ không đủ điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất.

 1. Trường hợp đất phục vụ cho hoạt động hàng không dân dụng:

Khoản 4 Điều 156 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

 • Tổ chức, cá nhân sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay phải sử dụng đất đúng mục đích;
 • Không được chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Cũng theo Điều này, tại khoản 1 có quy định:

Đất phục vụ cho hoạt động hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay bao gồm:

 • Đất xây dựng trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước hoạt động thường xuyên tại cảng hàng không, sân bay.
 • Đất xây dựng các hạng mục thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay.
 • Đất xây dựng cơ sở, công trình phục vụ kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.
 • Đất xây dựng công trình phục vụ kinh doanh dịch vụ phi hàng không.
 1. Trường hợp đất của cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư:

Khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai năm 2013 có quy định như sau:

Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất:

 • Không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Trường hợp quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai:

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 11/2012/NĐ-CP quy định:

Tài sản bảo đảm là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai mà pháp luật không cấm giao dịch.

Theo đó, tài sản hình thành trong tương lai gồm:

 • Tài sản được hình thành từ vốn vay.
 • Tài sản đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm.
 • Tài sản đã hình thành và thuộc đối tượng phải đăng ký quyền sở hữu. Tuy nhiên, sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thì tài sản đó mới được đăng ký theo quy định của pháp luật.
 • Tài sản hình thành trong tương lai không bao gồm quyền sử dụng đất.

Như vậy, quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai không phải là tài sản bảo đảm, không được thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

 1. Trường hợp quản lý di sản là quyền sử dụng đất:

Theo quy định tại Điều 617 Bộ luật Dân sự năm 2015:

Người quản lý, chiếm hữu, sử dụng di sản có nghĩa vụ:

“Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác.”

Lưu ý:

Đối với trường hợp người quản lý di sản là quyền sử dụng đất chỉ được thế chấp quyền sử dụng đất đó nếu những người thừa kế đồng ý bằng văn bản.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề “Các trường hợp không được thế chấp Sổ đỏ”.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.