Về nguyên tắc, khi bị Nhà nước thu hồi đất thì tài sản gắn liền với đất cũng được bồi thường. Tuy nhiên, có một số trường hợp không được bồi thường.

Dưới đây là các trường hợp không được bồi thường về tài sản khi bị Nhà nước thu hồi đất, mời quý bạn đọc cùng tham khảo:

 1. Quy định của pháp luật về tài sản gắn liền với đất:

Khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai 2013 có quy định:

Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm:

 • Nhà ở;
 • Công trình xây dựng khác không phải là nhà ở;
 • Rừng sản xuất là rừng trồng;
 • Cây lâu năm.

Lưu ý:

 • Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận là tài sản:

+ Đã hình thành trên thực tế tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận;

+ Thuộc quyền sở hữu của người đề nghị được cấp Giấy chứng nhận.

 • Những tài sản trên không được cấp riêng mà được ghi nhận tại trang 02 của Giấy chứng nhận.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Các trường hợp không được bồi thường về tài sản khi bị thu hồi đất:

Các trường hợp không được bồi thường về tài sản được chia thành các nhóm trường hợp. Cụ thể như sau:

Nhóm thứ nhất: Tài sản gắn liền với đất thuộc trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai:

Theo khoản 1 Điều 92 Luật Đất đai 2013 quy định:

Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất sau thì sẽ không được bồi thường:

 • Sử dụng đất:

+ Không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất;

+ Đồng thời đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà tiếp tục vi phạm;

 • Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;
 • Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;
 • Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;
 • Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;
 • Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm so với quy định.

Nhóm thứ hai: Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, gồm:

 • Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;
 • Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn.

Nhóm thứ ba: Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định hoặc sau khi có thông báo thu hồi hoặc không còn sử dụng, cụ thể:

 • Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất.
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

Trên đây là bài viết về “Các trường hợp không được bồi thường về tài sản khi bị thu hồi đất”.

Để biết thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp, chính xác.

Trân trọng.