Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định của pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường bằng đất hoặc nhà ở trong trường hợp sau:

  • Trường hợp sau khi thu hồi, họ không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi.
  • Trường hợp sau khi thu hồi, họ vẫn còn đất ở nhưng địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Trong các trường hợp trên, nếu trong cùng một hộ gia đình mà có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất 01 thửa đất ở thu hồi thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình hình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Ngoài ra, nếu trong thửa đất bị thu hồi có bao gồm cả đất nông nghiệp và đất ở, và sau khi thu hồi đất ở mà hộ gia đình, cá nhân không còn thửa đất ở nào khác thì Nhà nước cho phép được chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở (lưu ý chỉ được chuyển trong hạn mức giao đất ở tại địa phương) phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Nếu diện tích đất nông nghiệp trên không đủ để tách thửa thì không được phép chuyển mục đích mà nhà nước sẽ thu hồi hoặc người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Truy cập website: luatdongduong.com.vn để tham khảo những thông tin pháp luật khác hoặc liên hệ tổng đài 1900.966.933 để tư vấn pháp luật trực tuyến.