Theo quy định của pháp luật hiện hành, những trường hợp nào phải hoãn phiên tòa xét xử hình sự? Thủ tục để hoãn phiên tòa được thực hiện như thế nào?

 1. Các trường hợp phải hoãn phiên tòa xét xử hình sự:

Theo quy định tại Điều 294 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, các trường hợp được phép hoãn phiên tòa xét xử gồm:

 • Cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa;
 • Cần tiến hành giám định bổ sung, giám định lại;
 • Cần định giá tài sản, định giá lại tài sản;
 • Có một trong các căn cứ sau đây:

+ Phải thay đổi Kiểm sát viên tại phiên tòa;

+ Phải thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm tại phiên tòa;

+ Không có Thẩm phán, Hội thẩm dự khuyết để thay thế hoặc phải thay đổi chủ tọa phiên tòa mà không có Thẩm phán để thay thế;

+ Kiểm sát viên bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử mà không có Kiểm sát viên dự khuyết để thay thế;

+ Bị cáo vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;

+ Người bào chữa được chỉ định vắng mặt;

+ Người phiên dịch, người dịch thuật vắng mặt mà không có người khác thay thế.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử có thể căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để hoãn phiên tòa nếu các thành phần sau đây vắng mặt:

+ Bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ;

+ Người làm chứng về những vấn đề quan trọng của vụ án;

+ Người giám định, người định giá tài sản.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Thủ tục hoãn phiên tòa xét xử hình sự:

Điều 297 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 cũng có quy định:

 • Thời gian hoãn phiên tòa không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.
 • Nếu đã hoãn phiên tòa thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu.

Ngoài ra, khi Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa thì phải được lập thành văn bản.

Trong văn bản quyết định hoãn phiên tòa bắt buộc có các nội dung sau đây:

 • Ngày, tháng, năm ra quyết định;
 • Tên Tòa án và họ tên Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án;
 • Họ tên Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa;
 • Vụ án được đưa ra xét xử;
 • Lý do của việc hoãn phiên tòa;
 • Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

Hội đồng xét xử phải thông báo cho những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa.

Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày ra quyết định, phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người vắng mặt tại phiên tòa.

 1. Kết luận:

Như vậy, theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, có 04 trường hợp bắt buộc phải hoãn phiên tòa xét xử.

Trình tự, thủ tục hoãn phiên tòa được quy định cụ thể tại Điều 297 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.