Theo quy định tại Điều 47 Luật giáo dục năm 2019 nhà trường trong hệ thông giáo dục quốc dân được tổ chức theo 3 loại hình:

Thứ nhất, trường công lập là loại hình do do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu

Thứ hai, trường dân lập là loại hình nhà trường do cộng đồng dân cư ở cơ sở gồm tổ chức và cá nhân tại thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, xã, phường, thị trấn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm điều kiện hoạt động.

Loại hình trường dân lập chỉ áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non.

Thứ ba, trường tư thục, loại hình này do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.

Trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, là trường mà nhà đầu tư cam kết và thực hiện cam kết hoạt động không vì lợi nhuận, được ghi trong quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi loại hình trường; hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển nhà trường.

                             Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Pháp luật cho phép việc chuyển đổi giữa các loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, tuy nhiên việc này thực hiện phải theo nguyên tắc sau đây:

  • Chỉ chuyển đổi loại hình nhà trường từ trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;
  • Thực hiện quy định của điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của loại hình nhà trường ở mỗi cấp học, trình độ đào tạo;
  • Bảo đảm quyền của giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học;
  • Không làm thất thoát đất đai, vốn và tài sản.

Như vậy, trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam chỉ có 3 loại hình nhà trường là trường công lập, trường dân lập và trường tư thục. Thời gian gần đây, tình trạng nhiều ngôi trường gắn mác “quốc tế” xuất hiện ở nhiều địa phương trên cả nước khiến nhiều người vẫn lầm tưởng rằng trường quốc tế là một loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.

Để cập nhật thêm kiến thức về pháp luật vui lòng truy cập vào website luatdongduong.com.vn hoặc trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.