Câu hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thế nào bị coi là xâm phạm quyền tác giả? Các hành vi xâm phạm quyền tác giả phổ biến hiện nay là gì?

Trả lời:

 1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật sở hữu trí tuệ (hợp nhất) năm 2019;
 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP ;
 • Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;
 • Nghị định 131/2013/NĐ-CP;
 1. Khái niệm quyền tác giả:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ (hợp nhất) năm 2019 thì:

“Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.”

Như vậy có thể hiểu rằng, quyền tác giả là quyền:

 • Được pháp luật trao cho tác giả hay chủ sở hữu của một tác phẩm về việc đặt tên tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 • Sao chép, điều chỉnh hay truyền tải, phổ biến tác phẩm đến với công chúng bằng và việc cho phép người khác tham gia vào quá trình khai thác tác phẩm.
 1. Các hành vi xâm phạm quyền tác giả:

3.1. Sao chép tác phẩm mà không được sự cho phép của tác giả

Trừ trường hợp được quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ (hợp nhất) 2019 thì:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Mọi hành vi sao chép tác phẩm  mà không hỏi ý kiến chủ sở hữu quyền tác giả đều là vi phạm.

Điều 22 Nghị định 22/2018/NĐ-CP, quy định về sự tự sao chép một bản và điều kiện sao chép tác phẩm lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu, cụ thể:

 • Tự sao chép một bản áp dụng đối với các trường hợp nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân không nhằm mục đích thương mại.
 • Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu là việc sao chép không quá một bản và thư viện không được sao chép và phân phối bản sao tác phẩm tới công chúng, kể cả bản sao kỹ thuật số.

Mức xử phạt đối với hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả có thể bị phạt tiền từ 15 – 35 triệu đồng (theo quy định tại Điều 18 Nghị định 131/2013/NĐ-CP)

Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo uy định tại Khoản 1 Điều 225 Bộ luật hình sự năm 201, sửa đổi bổ sung năm 2017, cụ thể:

Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả mà sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình thì bị phạt tiền từ 50 – 500 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

3.2. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả

Hành vi vi phạm pháp luật này được quy địn tại khoản 5 Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ (hợp nhất) năm 2019.

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi này được quy định tại Điều 10 Nghị định 131/2013/NĐ-CP, cụ thể:

 • Phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng đối với hành vi tự ý sửa chữa, cắt xén tác phẩm;
 • Phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với hành vi xuyên tạc tác phẩm.

Ngoài việc bị phạt tiền thì:

 • Người thực hiện hành vi còn buộc phải cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng thông tin sai sự thật;
 • Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi này.

3.3. Xâm phạm quyền tác giả về phân phối tác phẩm đến công chúng

Theo quy định tại khoản 10 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ (hợp nhất) 2019 thì:

Hành vi phân phối bản sao tác phẩm bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu là vi phạm.

Theo đó, quyền phân phối bản gốc hoặc bản sao tác phẩm là: quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện.

Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trên được quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 131/2013/NĐ-CP là:

Phạt tiền từ 10 – 30 triệu đồng đối với hành vi phân phối tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Ngoài ra, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ (hợp nhất) 2019 còn quy định cụ thể 13 hành vi khác vi phạm quyền tác giả này.

Trên đây là những chia sẻ của I&J về các hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Nếu còn những vướng mắc về các vấn đề liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được giải đáp nhanh chóng.