Trên cơ sở mục tiêu khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, gia đình người chưa thành niên vi phạm hành chính vào công tác giáo dục, giúp họ hiểu được việc làm sai trái và sửa chữa lỗi lầm của mình, Luật Xử lý vi phạm hành chính có những điều khoản cho phép người có thẩm quyền XLVPHC căn cứ vào tính chất của từng vụ việc để lựa chọn miễn áp dụng các hình thức xử phạt hành chính, thay vào đó là các biện pháp thay thế nhắc nhở, quản lý tại gia đình.

Theo Điều 138 Luật XLVPHC 2012 quy định có 2 biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên, bao gồm nhắc nhở và quản lý tại gia đình.

Biện pháp nhắc nhở

Nhắc nhở là biện pháp mang tính giáo dục được áp dụng thay thế cho hình thức xử phạt cảnh cáo đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính để người chưa thành niên nhận thức được những vi phạm của mình. Biện pháp này được quy định tại Điều 139 Luật XLVPHC và hướng dẫn tại Nghị định số 81/2013/NĐ – CP.

Đối tượng và điều kiện áp dụng:

  • Người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính khi họ tự nguyện khai báo, thừa nhận và thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình.
  • Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính khi hành vi vi phạm hành chính quy định bị phạt cảnh cáo và người chưa thành niên tự nguyện khai báo, thừa nhận về hành vi vi phạm, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình. 

                               Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Biện pháp nhắc nhở được thực hiện bằng lời nói, ngay tại chỗ và không phải lập thành biên bản.

Biện pháp quản lý tại gia đình

Quản lý tại gia đình là biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính áp dụng đối với người chưa thành niên thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 90 Luật XLVPHC (Điều 140 Luật XLVPHC):

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều kiện áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình:

  • Người chưa thành niên vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình;
  • Có môi trường sống thuận lợi cho việc thực hiện biện pháp này;
  • Cha mẹ hoặc người giám hộ có đủ điều kiện thực hiện việc quản lý và tự nguyện nhận trách nhiệm quản lý tại gia đình.

Thẩm quyền áp dụng: Chủ tịch UBND cấp xã nơi người chưa thành niên cư trú có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình

Thời hạn áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình từ 03 tháng đến 06 tháng.

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình có hiệu lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã ra quyết định phải gửi quyết định cho gia đình và phân công tổ chức, cá nhân nơi người đó cư trú để phối hợp, giám sát thực hiện.

Người chưa thành niên đang quản lý tại gia đình được đi học hoặc tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề khác; tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại cộng đồng.

Trong thời gian quản lý tại gia đình, nếu người chưa thành niên tiếp tục vi phạm pháp luật thì người có thẩm quyền trên sẽ quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp này và xử lý theo quy định của pháp luật.

Để cập nhật thêm kiến thức về pháp luật vui lòng truy cập vào website luatdongduong.com.vn hoặc trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.