Có nhiều trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) bị sai thông tin. Khi đó, người sử dụng cần phải thực hiện thủ tục đính chính Sổ đỏ. Vậy thủ tục đó được thực hiện như thế nào?

 1. Các trường hợp phải đính chính Sổ đỏ:

Theo khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định:

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau:

 • Tại thời điểm cấp giấy chứng nhận của người sử dụng mà có sai sót thông tin so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân về:

+ Tên gọi;

+ Giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân;

+ Địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

 • Có sai sót thông tin về:

+ Thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai;

+ Tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

 1. Hồ sơ thực hiện thủ tục đính chính Sổ đỏ:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì:

Hồ sơ nộp gồm 02 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Thông tin bị sai sót do lỗi của người sử dụng

Trường hợp sai sót do lỗi của người sử thì người được cấp Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau:

– Bản gốc Giấy chứng nhận có thông tin bị sai sót;

– Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận.

Trường hợp 2: Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thì:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 • Thông báo cho người sử dụng biết;
 • Yêu cầu người sử dụng nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính (không cần đơn đề nghị mà chỉ cần nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận).
 1. Trình tự thực hiện thủ tục đính chính Sổ đỏ:

Bước 1: Người sử dụng nộp hồ sơ đính chính hoặc nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đính chính thông tin.

 • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

+ Kiểm tra;

+ Lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;

+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót;

+ Chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

– Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp, đổi, sang Giấy chứng nhận thì phải trình cơ quan có thẩm quyền để cấp.

Bước 3: Trao kết quả.

– Thời gian thực hiện thủ tục đính chính:

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

+ Thời gian thực hiện không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

+ Thời gian trên không tính các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật.

 1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Đất đai 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP;
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP.
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, chính xác.

Trân trọng.