Người có trách nhiệm nộp thuế sử dụng đất hàng năm được quy định cụ thể tại Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 và các văn bản pháp luật có liên quan. Cụ thể như sau:

 1. Những quy định chung về người nộp thuế sử dụng đất hàng năm:

Theo Điều 4 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 và Điều 3 Thông tư 153/2011/TT-BTC:

Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất (QSDĐ) thuộc đối tượng chịu thuế.

Đối tượng chịu thuế bao gồm:

 • Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.
 • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm:

+ Đất xây dựng khu công nghiệp;

+ Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh;

+ Đất khai thác, chế biến khoáng sản;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

 • Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Lưu ý: Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Người nộp thuế sử dụng đất hàng năm trong một số trường hợp cụ thể:

 • Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì người được nhà nước giao đất, cho thuê đất là người nộp thuế.
 • Người có QSDĐ cho thuê đất thì người nộp thuế được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Lưu ý: Nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận này thì người có quyền sử dụng đất là người nộp thuế.

 • Đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng đang có tranh chấp thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế.
 • Nhiều người cùng có quyền sử dụng một thửa đất thì người nộp thuế là người đại diện hợp pháp.
 • Người có QSDĐ góp vốn kinh doanh bằng QSDĐ mà hình thành pháp nhân mới có QSDĐ thì người nộp thuế là pháp nhân mới.
 • Thuê nhà thuộc sở hữu NN thì người nộp thuế là người cho thuê nhà.
 • Được NN giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây nhà ở để bán, cho thuê thì người nộp thuế là người được nhà nước giao đất, cho thuê đất.
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân khác thì người nộp thuế là người nhận chuyển nhượng.
 1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010;
 • Thông tư 153/2011/TT-BTC.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.