Câu hỏi: Trường hợp đang được hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tìm được việc làm thì có cần thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm không? Nếu không thông báo thì thời gian chưa hưởng trợ cấp có được bảo lưu không?

Trả lời:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật việc làm năm 2013

Điều 52 Luật Việc làm quy định:

“1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng.

2. Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì người lao động có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều này.”

Như vậy,

Theo quy định trên người lao động đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trực tiếp thông báo với TTDVVL nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm tìm kiếm được việc làm (trừ trường hợp có lý do bất khả kháng hoặc người lao động nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh).

Điểm e khoản 3 và khoản 4 Điều 53 Luật Việc làm 2013 quy định: Người lao động không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định trong vòng 03 tháng liện tục sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Người lao động đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thông báo với TTDVVL trừ một số trường hợp đặc biệt. Người lao động không thông báo trong vòng 3 tháng liên tục sẽ bị chấm dứt hưởng và thời gian chưa hưởng không được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo.

Như vậy, trong trường hợp này nếu không thông báo tìm kiếm việc làm hàng trong ba tháng liên tục thì thời gian chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp là 4 tháng sẽ không được bảo lưu.

Trên đây là nội dung về bảo lưu thời gian chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu không thông báo đã tìm được việc. Để biết thêm kiến thức pháp luật xin vui lòng truy cập vào website luatdongduong.com.vn. Hoặc trao đổi trực tiếp thông qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được tư vấn, hỗ trợ.