Bộ luật Lao động 2019 có nhiều đổi mới hơn so với Bộ luật 2012. Một trong số đó là có tăng thêm 4 điều cấm mới đối với doanh nghiệp khi sử dụng lap động.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thì 4 điều cấm mới bắt đầu được áp dụng bao gồm:

 1. Tuyển người lao động với mục đích mua bán người

 • Căn cứ pháp lý: Khoản 6 Điều 8 Bộ luật Lao động 2019
 • Nội dung:

+ Cấm lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để tuyển dụng người lao động với mục đích mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động;

+ Lợi dụng dịch vụ việc làm, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện hành vi trái pháp luật.

 1. Buộc người lao động làm việc để trả nợ

 • Căn cứ pháp lý: Khoản 3 Điều 17 Bộ luật Lao động 2019
 • Nội dung:

Cấm buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động.

 1. Can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 • Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 94 Bộ luật Lao động 2019
 • Nội dung:

+ Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động;

+ Không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

 1. Xâm phạm danh dự, uy tín của người lao động

 • Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 127 Bộ luật Lao động 2019
 • Nội dung:

Cấm xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, ngoài 14 điều cấm theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012 thì:

Người sử dụng lao động (tất cả các doanh nghiệp) còn phải thực hiện thêm cả 4 điều cấm mới. Điều này góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tuy nhiên, do Bộ luật Lao động 2019 mới được Quốc hội thông qua năm 2019.

Do đó, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể mức xử phạt vi phạm hành chính cho những hành vi nêu trên.

Để biết thêm thông tin pháp luật vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.