Xử phạt vi phạm hành chính là áp dụng hình thức xử phạt với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính. Vậy, khi bị xử phạt hành chính cần lưu ý những điều gì?

 1. Người dưới 16 tuổi vi phạm sẽ không bị phạt tiền:

Căn cứ vào khoản 3 Điều 134 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì:

 • Áp dụng hình thức xử phạt, quyết định mức xử phạt với người chưa thành niên phải nhẹ hơn so với người thành niên.
 • Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì không áp dụng hình thức phạt tiền.
 • Trường hợp người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm bị phạt tiền thì mức tiền phạt không quá 1/2 so với người thành niên.
 1. Mức tiền phạt vi phạm hành chính:

Theo khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính:

Mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt.

Như vậy, mức tiền phạt vi phạm hành chính được áp dụng công thức sau:

Mức phạt cụ thể = (Mức phạt tối thiểu + Mức phạt tối đa) : 2

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống. Tuy nhiên, không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt.
 • Trường hợp có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên. Tuy nhiên, không vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.
 1. Có thể được coi là chưa bị xử lý khi không tái phạm:

 • Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính:

Được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính nếu không tái phạm trong thời hạn:

+ 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo;

+ 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt.

 • Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính:

Được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính nếu không tái phạm trong thời hạn:

+ 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

+ 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi cá nhân:

Theo điểm e khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì:

Cùng một hành vi vi phạm, nhưng nếu tổ chức vi phạm hành vi đó thì mức phạt tiền sẽ gấp đôi đối với cá nhân.

 1. Xử phạt tại chỗ:

Người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ trong trường hợp:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền:

+ Đến 250.000 đồng đối với cá nhân;

+ Đến 500.000 đồng đối với tổ chức.

 • Trừ trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ.

Nếu thuộc trường hợp trên thì người vi phạm có thể yêu cầu người có thẩm quyền xử phạt tại chỗ.

Lưu ý:

Mức tiền này là mức phạt tối đa được quy định theo khung tiền phạt của hành vi đó chứ không phải mức phạt mà người vi phạm phải nộp.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.