Xác lập quyền đối với tài sản bị đánh rơi, bỏ quên

Có rất nhiều trường hợp mà chủ sở hữu tài sản đánh rơi hoặc bỏ quên tài sản mà không quay lại nhận tài sản. Những người nhặt được và có giao nộp cho cơ quan chức năng để trao trả cho chủ sở hữu, có những trường hợp trả lại được tài sản cho người bị mất nhưng cũng có rất nhiều trường hợp chủ tài sản không quay lại lấy. Với những tài sản nhận được từ việc đánh rơi, bỏ quên đó sẽ được như giải quyết như thế nào? Người nhặt được có được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó hay không?

Những người nhặt được tài sản của người khác do đánh rơi, bỏ quên được quyền xác lập quyền sở hữu đối với những tài sản nhặt được khi đáp ứng các điều kiện về thời gian mà luật quy định.

Việc nhặt được tài sản của người khác đánh rơi, bỏ quên là một trong những căn cứ chiếm hữu tài sản hợp pháp và được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 165 Bộ luật dân sự năm 2015: Chiếm hữu có căn cứ pháp luật:

Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm phù hợp với điều kiện theo quy định của Bộ luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc xác lập quyền chiếm hữu khi không xác định được chủ sở hữu tài sản và việc có được tài sản là ngoài ý muốn của người nhận được sẽ là căn cứ chiếm hữu tài sản được coi là hợp pháp.

Xác lập quyền sở hữu tài sản đối với tài sản nhặt được do người khác đánh rơi, bỏ quên khi đáp ứng các điều kiện quy định về mặt hình thức và thời gian, cụ thể như sau:

Điều 230. Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên

1.Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu.

2.Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:

a) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước;

b) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử – văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà nước; người nhặt được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Khi nhặt được tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không biết được thông tin của chủ sở hữu thì người nhặt được phải giao cho cơ quan chức năng tại khu vực nhặt để cơ quan chức năng thông báo công khai cho chủ sở hữu biết để đến nhận tài sản – Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi nhặt được tài sản có chức năng giải quyết những vụ việc trên.

Như vậy, tài sản nhận được do người khác đánh rơi, bỏ quên thì người nhặt được vẫn có thể là chủ tài sản hợp pháp trong khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trên Website luatdongduong.com.vn luôn cập nhật những thông tin pháp luật nổi bật và hữu ích cho các độc giả! Quý độc giả liên hệ hotline tư vấn 1900.966.993 để được tư vấn và hỗ trợ.

Chuyên viên

Nguyễn Thanh Hà