Để tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, đời sống của người lao động được nâng cao thì chủ doanh nghiệp phải biết quan tâm đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể, quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Cụ thể, khi vai trò của tổ chức công đoàn được thể hiện tốt sẽ tạo được môi trường lao động, hài hòa, gắn bó và có trách nhiệm.

Điều 10 Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013 quy định: “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…”

Điều 118 BLLĐ năm 2012 quy định vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động. Theo đó, tại khoản 1 Điều này Công đoàn có những vai trò cơ bản sau:

Thứ nhất, công đoàn cơ sở thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động;

Thứ hai, tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động, quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức;

Thứ ba, tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động;

                             Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Thứ tư, đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm hỗ trợ công đoàn cơ sở thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều này, tuyên truyền giáo dục, nâng cao hiểu biết về pháp luật về lao động, pháp luật về công đoàn cho người lao động.

Ở những nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ thực hiện trách nhiệm như quy định tại khoản 1 Điều này.

Tổ chức công đoàn các cấp tham gia với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp và tổ chức đại diện người sử dụng lao động để trao đổi, giải quyết các vấn đề về lao động.

Quan hệ lao động trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng trở nên phức tạp và nhiều mâu thuẫn, do vậy vai trò của của tổ chức công đoàn cần được phát huy tối đa để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Để cập nhật thêm kiến thức về pháp luật vui lòng truy cập vào trang luatdongduong.com.vn hoặc trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.

Chuyên viên 

Nguyễn Thu Quỳnh