Câu hỏi: Quy định của pháp luật về hộ kinh doanh là gì? Trình tự, thủ tục thực hiện việc giải thể hộ kinh doanh được quy định như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật doanh nghiệp năm 2014;
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp sửa đổi bổ sung tại Nghị định Nghị định 108/2018/NĐ-CP.

Khái niệm hộ kinh doanh đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 66 NĐ 78/2015/NĐ-CP như sau:

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ.

Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới 10 lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hướng dẫn luật doanh nghiệp về thủ tục giải thể hộ kinh doanh, cụ thể:

Tại Điều 77 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp sửa đổi bổ sung tại Nghị định Nghị định 108/2018/NĐ-CP có quy định như sau:

“Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

Đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.”

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Theo đó, để giải thể đối với hộ kinh doanh cần phải thực hiện:

Một là thủ tục với cơ quan thuế:

  • Khi chấm dứt việc kinh doanh, hộ kinh doanh phải hoàn thiện các thủ tục, đặc biệt là thủ tục liên quan đến cơ quan thuế.
  • Khi giải thể hộ kinh doanh, hồ sơ giải thể không thể thiếu giấy xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của chi cục thuế.

Hai là thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện:

Hộ kinh doanh thực hiện việc giải thể cần phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc UBND cấp huyện.

Hồ sơ cụ thể bao gồm:

  • Thông báo việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh được gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện;
  • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
  • Xác nhận thanh toán đầy đủ tất cả các khoản nợ của Chi cục Thuế.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ hộ kinh doanh hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện kiểm tra, ký giấy chứng nhận.

Bước 4: Sau 05 ngày làm việc, người nộp hồ sơ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Sau khi có giấy chứng nhận về việc xác nhận giải thể hộ kinh doanh của Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp. Hộ kinh doanh chính thức chấm dứt việc hoạt động theo quy định.

Để biết thêm thông tin pháp luật, vui lòng liên hệ tổng đài 1900.966.993 hoặc truy cập để được tư vấn, hỗ trợ.