Theo quy định pháp luật, đăng ký kết hôn tạo lập một quan hệ hôn nhân có giá trị pháp lý, được nhà nước thừa nhận và bảo vệ, đồng thời cũng ràng buộc các chủ thể trong quan hệ với những trách nhiệm pháp lý nhất định – trách nhiệm liên đới.

Trách nhiệm liên đới giữa vợ và chồng là trách nhiệm do vợ và chồng cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai phải thực hiện toàn bộ trách nhiệm. Trách nhiệm này thường phát sinh từ nghĩa vụ đối với tài sản trong thời kỳ hôn nhân.

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, giao dịch do một bên thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Theo đó, khi vợ hoặc chồng thực hiện các giao dịch đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình như nhu cầu ăn, mặc, ở…để đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển bình thường của các thành viên trong gia đình sẽ phát sinh trách nhiệm liên đới.

Thứ hai, các giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 Luật HNGĐ. Đó là các trường hợp sau:

 • Trường hợp đại diện giữa vợ và chồng mà theo quy định phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng hoặc trường hợp vợ, chồng đại diện cho nhau khi một bên mất NLHVDS mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc khi một bên bị hạn chế NLHVDS mà bên kia được Tòa án chỉ định làm người đại diện theo pháp luật cho người đó (trừ trường hợp theo quy định của pháp luật người đó phải tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ có liên quan).

                          Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993  

 • Trường hợp đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh.
 • Trường hợp đại diện giữa vợ và chồng trong trường hợp GCNQSH, GCNQSD đối với tài sản chung nhưng chỉ ghi tên vợ hoặc chồng.

Thứ ba, vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với các nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng:

 • Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;
 • Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
 • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Để cập nhật thêm kiến thức về pháp luật vui lòng truy cập vào website luatdongduong.com.vn hoặc trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.

Chuyên viên 

Nguyễn Thu Quỳnh