Di chúc bằng văn bản có người làm chứng cần đáp ứng điều kiện nào để đúng quy định của pháp luật?

Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì người để lại di sản có thể lập di chúc  với nhiều hình thức khác nhau phù hợp với từng hoàn cảnh của người lập di chúc. Hình thức di chúc theo quy định tại Điều 627 Bộ luật dân sự 2015 thì có hai hình thức: Di chúc miệng và di chúc bằng văn bản. Trong đó di chúc bằng văn bản lại được chia thành nhiều loại khác nhau, cụ thể theo Điều 628 thì có các hình thức sau:

  1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
  2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
  3. Di chúc bằng văn bản có công chứng.
  4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Tại Điều 634. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng:

Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Trường hợp di chúc bằng văn bản có người làm chứng đúng quy định của pháp luật thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Thứ nhất: Di chúc phải hợp pháp ( Khoản 1 Điều 630 Bộ luật dân sự):

  1. Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
  2. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Thứ hai, nội dung di chúc phải đảm bảo đủ các nội dung theo quy định tại Điều 631 Bộ luật dân sự.

Thứ ba, Người làm chứng việc lập di chúc ( Điều 632 Bộ luật dân sự).

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

  1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
  2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
  3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Thứ tư, số người làm chứng ít nhất là có hai người làm chứng.

Như vậy, những người không có đủ năng lực hành vi dân sự/ người chưa thành niên và những người thuộc hàng thừa kế theo pháp luật và người nhận di sản thừa kế có trong nội dung di chúc sẽ không được làm người làm chứng để đảm bảo sự minh bạch của bản di chú, đồng thơi khi lập di chúc phải có ít nhất 2 người làm chứng ký tên và xác nhận nội dung của di chúc thì bản di chúc sẽ được pháp luật công nhận. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên thì di chúc bằng văn bản có người làm chứng có giá trị như di chúc được lập bởi công chứng viên hoặc cán bộ xã có thẩm quyền.

Website luatdongduong.com.vn luôn cập nhật những thông tin pháp luật nổi bật và hữu ích cho các độc giả! Liên hệ hotline tư vấn 1900.966.993 để được tư vấn và hỗ trợ.

Chuyên viên

Nguyễn Thanh Hà