Điều kiện để thêm tên vợ hoặc tên chồng vào Sổ đỏ là gì? trình tự, thủ tục để thêm tên vợ hoặc tên chồng vào Sổ đỏ ra sao?

Để trả lời các câu hỏi trên mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây:

 1. Điều kiện để thêm tên vợ hoặc tên chồng vào Sổ đỏ:

Theo Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì:

Để thêm tên vợ hoặc tên chồng vào giấy chứng nhận phải đáp ứng đủ 02 điều kiện sau:

Điều kiện 1: Nhà, đất là tài sản chung của vợ và chồng nhưng giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi trên một người:

 • Đất là tài sản chung khi quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế, tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
 • Nhà là tài sản chung khi:

+ Nhà ở được mua bằng tiền của vợ chồng;

+ Nhà được tặng cho chung, thừa kế chung;

+ Nhà là tài sản riêng nhưng vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung;

+ Nhà ở có được bằng hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng.

 • Ngoài ra, nếu không có căn cứ để chứng minh nhà, đất mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì nhà, đất đó được coi là tài sản chung.

Điều kiện 2: Có yêu cầu cấp đổi để ghi cả tên vợ và chồng

Khi vợ chồng có yêu cầu cấp đổi giấy chứng nhận để ghi cả tên vợ và chồng thì yêu cầu đó phải được thể hiện bằng đơn đề nghị theo quy định.

 1. Thủ tục thêm tên vợ hoặc tên chồng vào Sổ đỏ

a) Hồ sơ thực hiện thủ tục thêm tên vợ hoặc tên chồng vào Sổ đỏ

Theo khoản 2 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT như sau:

 • Đơn đề nghị cấp đổi theo quy định;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

b) Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

Địa điểm nộp hồ sơ: Căn cứ theo khoản 2 và khoản 3 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP địa điểm nộp hồ sơ như sau:

 • Cách 1: Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
 • Cách 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa theo quy định của UBND cấp tỉnh; Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 • Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3. Giải quyết yêu cầu

Cơ quan đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận;
 • Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 4. Trả kết quả

Trả Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

c) Thời hạn thực hiện

Căn cứ khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

Thời hạn thực hiện do UBND cấp tỉnh quy định nhưng:

 • Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
 • Không quá 17 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 1. Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP;
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Trên đây là bài viết về vấn đề thêm tên vợ hoặc tên chồng vào Sổ đỏ.

Để biết thêm thông tin pháp luật liên quan bạn có thể truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ trực kiếp, kịp thời.