Câu hỏi: Thủ tục để chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở theo quy định pháp luật hiện hành như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ pháp lí:

 • Luật đất đai 2013
 • Thông tư 30/2014/TT-BTNMT
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP
 • Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Theo Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở phải căn cứ vào:

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhâ.

1. Thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất ở:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, người sử dụng đất cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 đính kèm với thông tư
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý

 • Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Nếu hồ sơ đủ, Phòng Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Thẩm tra hồ sơ;
 • Xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất
 • Thông báo và hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân nộp tiền
 • Trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
 • Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bước 4: Trả kết quả

Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu.

2. Thời hạn giải quyết

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 15 ngày

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

3. Số tiền phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Theo điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định: Chuyển từ đất nông nghiệp được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Như vậy, số tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở được tính theo công thức:

Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp

Lưu ý: 

Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất; được trả nợ trong thời hạn tối đa là 05 năm (Theo Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP).

Trên đây là nội dung về vấn đề “Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở theo quy định pháp luật”. Để biết thêm kiến thức pháp luật xin vui lòng hãy truy cập vào website luatdongduong.com.vn hoặc trao đổi trực tiếp thông qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.