Trong thời gian thuê đất công ích có thể bị thu hồi đất. Trong trường hợp đó, người thuê đất công ích có được bồi thường không?

Để giải đáp thắc mắc trên, mời quý bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây:

 1. Khi nào người dân được thuê đất công ích?

Theo khoản 1 Điều 132 Luật Đất đai 2013 thì đất công ích được hiểu:

 • Là quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích được xã, phường, thị trấn lập.
 • Việc lập quỹ đất này phải căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương.
 • Quỹ đất này không quá 5% tổng diện tích:

+ Đất trồng cây hàng năm;

+ Đất trồng cây lâu năm;

+ Đất nuôi trồng thủy sản.

 • Quỹ đất này được lập để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Theo đó, khoản 3 Điều này cũng nêu rõ: Diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích công ích của xã thì:

 • UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê.
 • Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

Như vậy, người dân được thuê đất công ích khi diện tích đất nông nghiệp đó chưa sử dụng vào các mục đích công ích.

 1. Thuê đất công ích có được bồi thường khi bị thu hồi đất không?

Điều 66 Luật Đất đai 2013 quy định:

UBND cấp tỉnh có thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Theo điểm d khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai 2013:

Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích không được bồi thường về đất. Tuy nhiên, được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất.

Do đó, người thuê đất công ích có đầu tư chi phí vào đất phù hợp với mục đích sử dụng thì khi bị thu hồi đất sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, cụ thể:

 • Chi phí san lấp mặt bằng;
 • Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;
 • Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất…
 1. Lưu ý về hồ sơ, chứng từ chứng minh đầu tư vào đất công ích của người thuê:

Theo Điều 3 Thông tư 37/2014/TT-BTNMT hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất gồm:

 • Văn bản, hợp đồng thuê, khoán san lấp mặt bằng, tôn tạo đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê;
 • Văn bản cải tạo đất, chống xói mòn, chống xâm thực, xây dựng, gia cố nền đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;
 • Văn bản, thanh lý hợp đồng; hóa đơn, chứng từ thanh toán đối với từng khoản chi phí đã đầu tư vào đất.
 • Văn bản, hợp đồng khác có liên quan đến việc đầu tư vào đất được xác lập tại thời điểm đầu tư.

Ngoài ra, nếu không có giấy tờ chứng minh nhưng thực tế đã có đầu tư vào đất thì UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình cụ thể để xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Kết luận:

 • Khi đất nông nghiệp chưa sử dụng vào mục đích công ích thì người dân được thuê để sản xuất nông nghiệp dưới hình thức đấu giá.
 • Khi Nhà nước thu hồi đất công ích thì người thuê sẽ không được bồi thường về đất.
 • Đối với trường hợp có đầu tư vào đất thì được bồi thường chi phí đầu tư còn lại.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, chính xác.

Trân trọng.